Z pewnością godnym uwagi staje się siódmy Dubai Urban Master Plan, który realizowany jest w emiracie od 1960 roku. Ten zaplanowany na 2040 rok koncentruje się na zwiększaniu szczęścia i jakości życia ludzi oraz wzmacnianiu Dubaju jako globalnego celu podróży dla obywateli, mieszkańców i turystów w ciągu najbliższych 20 lat. Niewątpliwie imponujący jest fakt, że w latach 1960-2020 populacja Dubaju wzrosła 80-krotnie z 40 000 w 1960 do 3,3 miliona, podczas gdy obszar miejski i zabudowany w emiracie wzrósł 170-krotnie 3,2 km2.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem miasta plan ma strategiczny układ strukturalny, integrujący wszystkie główne plany rozwoju miejskiego w emiracie i jest dostosowany do strategicznych priorytetów gospodarczych Dubaju i potrzeb przyszłości.

Jego główne cele to:

– modernizacja obszarów miejskich Dubaju: Deira i Bur Dubai, Downtown i Business Bay, Dubai Marina i JBR oraz dwa nowe centra – Expo 2020 Centre i Dubai Silicon Oasis Centre;

– zwiększenie powierzchni przeznaczonych na placówki oświatowe i zdrowotne o 25%;

– zwiększenie powierzchni pod hotele i turystykę o 134%;

– wzrost obszarów wykorzystywanych pod działalność handlową, przemysłową i gospodarczą do 168 kilometrów kwadratowych;

– wzrost długości publicznych plaż nawet o 400%;

– 60% Dubaju składać się będzie z rezerwatów przyrody i obszarów naturalnych;

– 55% ludności będzie mieszkać w promieniu 800 metrów od głównej stacji komunikacji miejskiej;

– tereny zielone i rekreacyjne zwiększą się dwukrotnie, rezerwaty przyrody i obszary wiejskie stanowić będą 60% powierzchni emiratu, powstanie kilka zielonych korytarzy łączących obszary usługowe, mieszkalne i zakłady pracy, ułatwiony zostanie ruch pieszych, rowerów i środków zrównoważonej mobilności w całym mieście.

Ostatecznie plan ma na celu podniesienie jakości życia w mieście, przy jednoczesnym zwiększeniu gęstości zaludnienia wokół stacji komunikacji zbiorowej. Master Plan ma zachęcać do korzystania z transportu masowego, spacerów, jazdy na rowerze i korzystania z elastycznych środków transportu. Stawia się w nim na rozwój zintegrowanych zrównoważonych kompleksów mieszkaniowych, aby zaspokoić potrzeby obywateli oraz poprawić ich dobrostan m.in. poprzez zapewnienie zdrowego, zrównoważonego środowiska.  Ponad to Master Plan wspiera zwiększenie aktywności gospodarczej, ma przyciągać inwestycje zagraniczne do nowych sektorów.

Widzimy zatem, że Dubaj ma zamiar mocno rozwijać infrastrukturę turystyczną i tereny, które turystów przyciągają. W efekcie do 2040 roku ma tu być cztery razy więcej plaż, dwukrotnie więcej terenów zielonych i dwa razy więcej hoteli. Zatem jest to idealny czas na podjęcie pierwszych kroków zmierzających ku inwestycji w nieruchomość.

Źródło: https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-2040-urban-master-plan